SVA – Samenwerkingsverband Autisme

Samen zetten we grote pASSen voor autisme

Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme. Het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant (SVA Zuidoost Brabant) loopt de 4-daagse van Nijmegen van 18 t/m 21 juli mee om hiervoor aandacht te vragen.  Het SVA Zuidoost Brabant zorgt er o.a. voor dat mensen met autisme kunnen blijven deelnemen in de samenleving en dat waar nodig maatwerkoplossingen worden gevonden. Daarvoor is geld nodig.

Sponsoren kan via NL80 RABO0150004265 onder vermelding van ‘sponsoring SVA’. Dank je wel voor je gift.

Levensgebieden

We richten ons op de levensgebieden wonen, tijdbesteding (onderwijs/educatie, werk, dag-besteding en vrije tijd), financiën, sociale netwerk en gezondheid.

“Door het netwerk kunnen we sneller reageren op de behoeften van mensen met autisme”

De partners van het Samenwerkings Verband Autisme Zuidoost Brabant maken zich hard voor een passend antwoord op behoeften van mensen met ASS in de regio Zuidoost Brabant. Hierbij is de vraag van de mens met ASS leidend. De leden van het SVA zetten hun expertise in voor mobilisatie van deze mensen en hun optimale maatschappelijke participatie.