Datum
06/02/2019

Wat en wanneer?
In lijn met de nieuwe koers van het SVA organiseert De Berkenschutse op
6 februari 2019 van 14:00-16:00 (aansluitend met een drankje) een eerste inhoudelijke activiteit!
We hebben gekozen voor een netwerkbijeenkomst waarbij netwerken en ontmoeten, leren van elkaar, de praktijk is (de dag daarna direct aan de slag kunnen), uitwisseling van kennis en het leren kennen van De Berkenschutse, centraal staan. Thema’s die aan bod komen zijn:

Prikkelverwerking en prikkelregulatie
In deze werkgroep word je vanuit een theoretisch kader meegenomen in prikkelverwerking; de invloed van sensorische prikkelverwerking op leren en gedrag en de relatie met de ASS-doelgroep. Hoe kunnen we leerlingen en leerkrachten ondersteunen bij de regulatie van prikkels?

Er zal stil gestaan worden bij de wisselwerking tussen theorie en de dagelijkse praktijk in de klas op De Berkenschutse.

We zijn geïnteresseerd in de ervaringen en bevindingen van de andere organisaties op het gebied van sensorische prikkelverwerking en prikkelregulatie in de verschillende werkvelden. Graag gaan we het gesprek hierover aan met elkaar.

Sociale vaardigheidstraining
In deze werkgroep word je even leerling en ga je de wereld in van de sociale vaardigheden. Een vak dat voor alle leerlingen in de onderbouw Havo/Vwo op het rooster staat. We doen een mini-les en vertellen je over de achtergrond van deze lessen. Daarna willen we met de groep het gesprek aangaan over de wijze waarop in het werkveld wordt ingestoken op het aanleren/versterken van de sociale vaardigheden van de ASS doelgroep.

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding
In deze werkgroep staat de vraag van leerlingen centraal:  Wat hebben leerlingen nodig om  goed toegerust te zijn om de grote stap van onze beschermde VSO-omgeving naar vervolgonderwijs of arbeid te maken? De Berkenschutse heeft hier een aanbod op geformuleerd op LOB-gebied (o.a. lessen, stage, pre-studeren en arbeidsonderzoek en training).

We laten jullie dingen zien en zelf ervaren.

We zijn benieuwd wat andere organisaties binnen de verschillende levensgebieden doen op dit gebied. Waar lopen we tegenaan en wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Deelname  is gratis. Let op! Het maximum aantal deelnemers betreft 60. Aanmelden kan tot en met 25 januari 2019 via autisme@meezuidoostbrabant.nl

Voor wie?
Deze netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd voor alle professionals die werken voor en met
mensen met ASS.