Datum
21/02/2018

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant verzorgt een studiedag over leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in de overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO). Tijdens de studiedag wordt het uitvoeren van Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS concreet gemaakt. Er is voldoende ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Voor meer info zie hieronder:

https://www.autismesteunpunt.nl/studiedag-leerlingen-met-ass-van-het-po-naar-het-vo