Symposium autisme en talent


Datum
14/10/2015

Symposium autisme en talent

aanvang: 15:00u
Op 14 oktober as. vindt het symposium ‘autisme en talent’ plaats. Dit symposium maakt deel uit van een tweedaagse manifestatie in Eindhoven onder de titel Leren in Brainport, gehouden in het Evoluon. I

Men is zeer vereerd dat prof Simon Baron-Cohen van de universiteit van Cambridge één van de sprekers is. Hij is hoofd van het Autismecentrum in Cambridge en stond aan de basis van het onderzoek dat Eindhoven drie à vier keer meer jongeren met autisme telt dan andere regio’s in het land.

Het is voor betrokkenen bij autisme een uitgelezen kans om het laatste nieuws te horen van een autoriteit op wereldniveau. Op de eigen website van de stichting staat informatie over het symposium: http://www.autisme-research.nl/symposium/
Er is ook een Facebookpagina voor aangemaakt: https://www.facebook.com/autismeresearch

Meer info vind u in deze flyer.