Processchema diagnostiek

Hieronder kunt u het vernieuwde protocol en de bijbehorende stukken inzien. Het protocol is per september 2015 herzien.

Een diagnose autismespectrumstoornis is de basis voor zorg- en dienstverlening voor mensen met autisme. Echter de methodiek die gehanteerd wordt door betrokken organisaties is veelal verschillend en afspraken zijn doorgaans niet vastgelegd. Het volgen van een eenduidig protocol is één van de voorwaarden voor het uitvoeren van goede diagnostiek binnen de ketenzorg SVA. Het proces van diagnosestelling is in één processchema weergegeven.

Klik hier om dit processchema, inclusief knelpunten ( ), te bekijken.

Klik hier om de uitwerking van de knelpunten en de toelichting op het proces van diagnosestelling te bekijken.

Klik hier om het overzicht van te gebruiken tests voor 16- voor onderbouwing van de classificatie ASS te komen, te bekijken. Klik hier voor het overzicht van te gebruiken tests voor 16+.

Klik hier voor een overzicht van de themagroepleden.