Op woensdag 24 januari a.s. organiseert de werkgroep Diagnostiek een bijeenkomst met als thema ‘meisjes/vrouwen met autisme’. Tijd: 09.00 – 12.00 uur Locatie: Het Rijtven (ORO), Gebouw De Waag, Den Dreef 13, 5751 NS Deurne (sommige GPS-systemen werken nog met het oude adres: Helmondseweg 144) Programma: • Inleiding algemeen en toelichting op het programma door Marianne Jacobs, coördinator SVA • Lezing ‘eetgedrag bij meisjes/vrouwen met ass’ door Jolijn Lucassen • Actieve netwerkpauze • Lezing ‘vrouwen/meisjes met autisme’ door Moniek Coorn-Baaij, GZ-psycholoog • Terugblik op ochtend / afronding door Caroline Biezenaar, werkgroeplid We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk maandag 22 januari a.s. Je kunt dit doenRead More →

Van 31 maart tot en met 7 april vindt de Autismeweek 2018 plaats. In deze week wordt aandacht gevraagd voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. Houdt de website in de gaten m.b.t. nieuws over de activiteiten in deze week.Read More →

In juni heeft Annemoon Brans het rapport “Passend Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken” aangeboden aan mevrouw drs. J.C. de Vries, conrector van het Niftarlake college. ‘Vanuit autisme bekeken’ analyseerde ruim 60 praktijksituaties op het gebied van passend onderwijs voor leerlingen met autisme. Zie link hieronder. http://www.dichtbij.nl/vechtstreek/regionaal-nieuws/artikel/4256276/passend-onderwijs-vanuit-autisme-bekeken.aspxRead More →

In de Autismeweek 2016 (van 2 tot en met 9 april) heeft het Samenwerkingsverband Autisme een boekje uitgegeven met als thema ‘Participatie’. In deze uitgave worden boeiende verhalen van Helma, Anja, Wiet, Jur, Nivard en Linda en hun deelname aan de maatschappij weergegeven. Uit deze verhalen blijkt maar weer eens het belang van samenwerking tussen de organisaties betrokken bij het SVA. Klik hier voor de uitgave. Veel leesplezier.Read More →

Vanuit de werkgroep Vanuit autisme bekeken is de maatschappelijke businesscase landelijk gepresenteerd. Deze maatschappelijke businesscase maakt inzichtelijk dat door een levensbrede (integrale) aanpak meer mensen met autisme gaan participeren en meer levensgeluk ervaren. Een levensbrede aanpak voor mensen met autisme is ook financieel aantrekkelijk voor de maatschappij als geheel. Klik hier om de maatschappelijke businesscase te downloaden. http://www.vanuitautismebekeken.nl/Read More →

Goede ondersteuning betekent altijd maatwerk. Want elk kind met autisme is anders. Hiervoor is goede communicatie tussen ouders, school en kind essentieel. Zowel de ouders als het kind kunnen waardevolle informatie geven over welke begeleiding er op school nodig is. Lees meer over het vinden van een passende school, onderwijsbegeleiding op maat, wet- en regelgeving rond passend onderwijs en alternatieven voor school in dit artikel.Read More →