Ben jij de verbinder en/of organisator die we zoeken voor het SamenwerkingsVerband Autisme Zuidoost Brabant (SVA)? We zijn op zoek naar één of twee sterke personen, die het SVA kan/kunnen ondersteunen in het gezamenlijk uitzetten en realiseren van de nieuwe koers van het SVA. Coördinator(en) SamenwerkingsVerband Autisme Zuidoost Brabant m/v voor 12 uur gemiddeld per week (of 8 en 4 uur). Functie-inhoud De rol van de coördinator SVA is tweeledig. Deze twee rollen kunnen verenigd zijn in één en dezelfde persoon, maar kunnen ook door twee personen ingevuld worden. Als “verbinder” ga je (nieuwe) leden van het netwerk stimuleren een gezamenlijke en actieve bijdrage teRead More →

In de Autismeweek 2016 (van 2 tot en met 9 april) heeft het Samenwerkingsverband Autisme een boekje uitgegeven met als thema ‘Participatie’. In deze uitgave worden boeiende verhalen van Helma, Anja, Wiet, Jur, Nivard en Linda en hun deelname aan de maatschappij weergegeven. Uit deze verhalen blijkt maar weer eens het belang van samenwerking tussen de organisaties betrokken bij het SVA. Klik hier voor het boekje SVA 2016. Veel leesplezier.Read More →

Op korte termijn komen bij Stichting OOK Begeleiding in Geldrop kamers vrij binnen het beschermd wonen. Het gaat hier om een woongroep voor zeven (jong) volwassen jongens, met een gezamenlijke woonkamer en keuken, waarbij ieder zijn eigen kamer met badkamer heeft. De groep is voor jongens met autisme, die zelfstandig(er) willen leren wonen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig en er is sprake van een gezamenlijk huishouden (koken, eten, huishoudelijke taken). Stichting OOK Begeleiding Nieuwendijk 13 5664 HA Geldrop (040) 285 7868 info@ookbegeleiding.nlRead More →

Van 27 augustus tot en met 5 oktober 2018 is de expositie Hoe Kijkt Autisme  in het stadhuis van Eindhoven te bezichtigen. De expositie is te zien tijdens de openingsuren van het stadhuis. Toegang is gratis. De opening is op maandag 27 augustus om 15:00 uur in het stadhuis en wordt verricht door mevrouw Renate Richters, wethouder van jeugd, zorg en welzijn. Wilt u daarbij aanwezig zijn, mailt u dan naar ivo@ivoketelaar.com. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Hoe Kijkt Autisme: http://www.hoekijktautisme.nl/Read More →

In juni heeft Annemoon Brans het rapport “Passend Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken” aangeboden aan mevrouw drs. J.C. de Vries, conrector van het Niftarlake college. ‘Vanuit autisme bekeken’ analyseerde ruim 60 praktijksituaties op het gebied van passend onderwijs voor leerlingen met autisme. Zie link hieronder. http://www.dichtbij.nl/vechtstreek/regionaal-nieuws/artikel/4256276/passend-onderwijs-vanuit-autisme-bekeken.aspxRead More →

Vanuit de werkgroep Vanuit autisme bekeken is de maatschappelijke businesscase landelijk gepresenteerd. Deze maatschappelijke businesscase maakt inzichtelijk dat door een levensbrede (integrale) aanpak meer mensen met autisme gaan participeren en meer levensgeluk ervaren. Een levensbrede aanpak voor mensen met autisme is ook financieel aantrekkelijk voor de maatschappij als geheel. Klik hier om de maatschappelijke businesscase te downloaden. http://www.vanuitautismebekeken.nl/Read More →

Goede ondersteuning betekent altijd maatwerk. Want elk kind met autisme is anders. Hiervoor is goede communicatie tussen ouders, school en kind essentieel. Zowel de ouders als het kind kunnen waardevolle informatie geven over welke begeleiding er op school nodig is. Lees meer over het vinden van een passende school, onderwijsbegeleiding op maat, wet- en regelgeving rond passend onderwijs en alternatieven voor school in dit artikel.Read More →