Van 31 maart tot en met 7 april vindt de Autismeweek 2018 plaats. In deze week wordt aandacht gevraagd voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. Houdt de website in de gaten om te zien welke activiteit het SVA dit jaar organiseert. Binnenkort meer informatie.Read More →

In juni heeft Annemoon Brans het rapport “Passend Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken” aangeboden aan mevrouw drs. J.C. de Vries, conrector van het Niftarlake college. ‘Vanuit autisme bekeken’ analyseerde ruim 60 praktijksituaties op het gebied van passend onderwijs voor leerlingen met autisme. Zie link hieronder. http://www.dichtbij.nl/vechtstreek/regionaal-nieuws/artikel/4256276/passend-onderwijs-vanuit-autisme-bekeken.aspxRead More →

In de Autismeweek 2016 (van 2 tot en met 9 april) heeft het Samenwerkingsverband Autisme een boekje uitgegeven met als thema ‘Participatie’. In deze uitgave worden boeiende verhalen van Helma, Anja, Wiet, Jur, Nivard en Linda en hun deelname aan de maatschappij weergegeven. Uit deze verhalen blijkt maar weer eens het belang van samenwerking tussen de organisaties betrokken bij het SVA. Klik hier voor de uitgave. Veel leesplezier.Read More →

Hogere studies succesvol afronden is geen evidentie, zeker niet voor studenten met ADHD en/of autisme. Ook Elise heeft met flink wat moeite haar studies moeten doorspartelen zonder medicatie of begeleiding, aangezien ze de diagnoses ADHD en autisme spectrum stoornis pas enkele jaren na haar studies kreeg. Lees hier verder.Read More →

Een vaststelling van PDD-NOS in de kindertijd hoeft niet voor een leven lang te gelden. Twintig procent van de kinderen met de diagnose PDD-NOS groeit eroverheen na de puberteit. Maar bij veertig procent nemen de klachten na de puberteit juist toe. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC en de ggz-instelling Yulius, aldus de Volkskrant. Lees hier het volledige artikel. Extra artikel.Read More →

Vanuit de werkgroep Vanuit autisme bekeken is de maatschappelijke businesscase landelijk gepresenteerd. Deze maatschappelijke businesscase maakt inzichtelijk dat door een levensbrede (integrale) aanpak meer mensen met autisme gaan participeren en meer levensgeluk ervaren. Een levensbrede aanpak voor mensen met autisme is ook financieel aantrekkelijk voor de maatschappij als geheel. Klik hier om de maatschappelijke businesscase te downloaden. http://www.vanuitautismebekeken.nl/Read More →

Goede ondersteuning betekent altijd maatwerk. Want elk kind met autisme is anders. Hiervoor is goede communicatie tussen ouders, school en kind essentieel. Zowel de ouders als het kind kunnen waardevolle informatie geven over welke begeleiding er op school nodig is. Lees meer over het vinden van een passende school, onderwijsbegeleiding op maat, wet- en regelgeving rond passend onderwijs en alternatieven voor school in dit artikel.Read More →

Samenwerkingspartners Bijzonder Jeugdwerk, SamenwerkingsVerband Autisme, Sint Annaklooster, Regionaal Autisme Centrum en Futuris Zorg & Werk organiseren op 17 september as. in Eindhoven en op 1 oktober as. in Gemert een mini-symposium met als onderwerp “Innovatieve zorg in een inclusieve regio”. Prof. Dr. Roland Blonk en een aantal ervaringsdeskundigen van 15 tot 89 jaar nemen ons mee in de wereld van autisme en zorgverlening. Hoe kunnen wij, door beter met elkaar samen te werken, de cliënt nog beter van dienst zijn op weg naar zelfredzaamheid? Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan via deze website. Wij hopen u graag terug te zien op één van deRead More →

Gedragsaspecten van kinderen met autisme worden positief beïnvloed door de inzet van een getrainde hond. Een 4-jarige studie, uitgevoerd in opdracht van KNGF Geleidehonden door prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, hoogleraar Antrozoölogie aan de Open Universiteit, toont aan dat gedragsaspecten van kinderen met autisme positief worden beïnvloed door de KNGF-cursus PAWS (Parents Autism Workshops & Support). Deze speciaal voor ouders van autistische kinderen ontwikkelde cursus leert hen om de eigen huishond waar mogelijk constructief in te zetten ten behoeve van het kind. Lees het volledige artikel hier.Read More →